امروز: دوشنبه 7 خرداد 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

مقایسه استرس ادراک شده نگرانی و تنهایی در مبتلایان سرطان پستان و افراد عادی

مقایسه استرس ادراک شده نگرانی و تنهایی در مبتلایان سرطان پستان و افراد عادی دسته: روانشناسی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 327 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 102

مقایسه استرس ادراک شده نگرانی و تنهایی در مبتلایان سرطان پستان و افراد عادی

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

مقایسه استرس ادراک شده نگرانی و تنهایی در مبتلایان سرطان پستان و افراد عادی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده.......................................... 1

فصل اول: کلیات

مقدمه.......................................... 3

ضرورت و اهمیت پژوهش............................ 4

بیان مسئله..................................... 5

اهداف پژوهش.................................... 7

اهداف کلی...................................... 7

اهداف اختصاصی.................................. 7

فرضیه ها....................................... 8

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها................... 8

استرس ادراک شده................................ 8

نگرانی......................................... 8

تنهایی......................................... 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه.......................................... 11

مطالعات اولیه درقرن بیستم...................... 13

رویکردها تحقیقات مدرن.......................... 14

سرطان.......................................... 16

اپیدمیولوژی.................................... 17

علل............................................ 17

عوامل وراثتی................................... 18

رژیم غذایی..................................... 19

مصرف هورمون.................................... 19

سابقه سرطان اولیه.............................. 20

پرتوتابی....................................... 20

فاکتورهای موثر در سیر بیماری................... 20

انواع سرطان.................................... 21

تقسیم بندی سرطان پستان......................... 21

مرحله‌بندى سرطان پستان.......................... 21

مراحل مختلف سرطان پستان........................ 22

روش‌هاى درمانى.................................. 22

استرس چیست؟.................................... 22

نشانه های استرس را می توان به چهار بعد تقسیم بندی كرد   23

استرس.......................................... 25 

تعریف استرس.................................... 25

مباحث تئوری مطرح شده در خصوص فرآیند استرس..... 27

مدل های عمومی استرس............................ 28

مدل محرک گرا................................... 28

مدل پاسخ گرا................................... 29

مدل تبادلی..................................... 30

علتهای استرس................................... 30

دگرگونیهای زندگی............................... 30

استرس های بلند مدت............................. 31

گرفتاریهای زندگی............................... 32

ناکامی......................................... 32

تعارض.......................................... 33

انواع فشار روانی............................... 34

مولفه ها استرس................................. 34

مولفه های شناختی استرس......................... 35

روش های پیشگیری ازایجاد استرس.................. 35

هدف های کوتاه مدت.............................. 36

هدف­های دراز مدت................................ 37

هدف نهایی...................................... 38

رابطه ی استرس و بیماری......................... 38

نگرانی......................................... 39

ویژگی اصلی نگرانی............................... 40

انواع نگرانی................................... 41

علل نگرانی..................................... 41

ویژگی های شخصیتی افراد نگران................... 41

حوزه های نگرانی................................ 42

تحول نگرانی در کودکان.......................... 42

نگرانی مرضی.................................... 42

آثار جسمانی نگرانی............................. 43

رابطه نگرانی با سازگاری........................ 43

انواع فرایندهای مقابله با ادراک تهدید......... 43

جنسیت و نگرانی................................. 43

مدل های نگرانی................................. 43

نظریه برکوک.................................... 43

نظریه تالیس و آیزیک............................ 44

عوامل تعیین کننده ارزش تهدید از دیدگاه تالیس و آیزیک    44

سه مرحله ی نگرانی در نظریه تالیس و آیزیک...... 44

مدل بارلو...................................... 45

مدل فراشناختی نگرانی........................... 45

مدل اجتناب از نگرانی........................... 47

مقابله با نگرانی............................... 48

احساس تنهایی................................... 49

انواع تنهایی................................... 52

نظریه های تنهایی............................... 52

چه کسانی تنها هستند؟........................... 54

درمان تنهایی................................... 54

سرطان وعوامل روانشناختی........................ 54

پیشینه تحقیق در مورد استرس ادراک شده و سرطان پستان 56

نگرانی......................................... 61

تنهایی......................................... 64

فصل سوم: روش پژوهش

روش کار........................................ 70

الف -روش پژوهش................................. 70

ب -روش گرد آوری اطلاعات......................... 70

ج - ابزار گرد آوری اطلاعات...................... 70

د - روش تجزیه و تحلیل اطلاعات................... 72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل

مقدمه.......................................... 74

الف) ویژگی های جمعیت شناختی.................... 74

ب) یافته های توصیفی............................ 75

ج) آمار استنباطی............................... 76

فصل پنجم: بحث و تفسیر و نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

بحث و نتیجه‌گیری................................ 82

جمع بندی نتایج پژوهش........................... 85

محدودیت‌های پژوهش .............................. 85

پیشنهادهای پژوهش .............................. 85

پیشنهاد کاربردی پژوهش.......................... 86

ضمائم.......................................... 87

چکیده انگلیسی.................................. 88

فهرست جداول

عنوان                                                                                                   صفحه

جدول 4-1: میزان تحصیلات در بین گروه های مورد مطالعه 74

جدول 4-2: میانگین و انحراف معیار سن در بین گروه های مورد مطالعه............................................... 74 

جدول 4-3- میانگین و انحراف معیار استرس ادراك شده مثبت و منفی در گروه های

مورد مطالعه.................................... 75

جدول 4-4- میانگین و انحراف معیار شدت نگرانی و كنترل ناپذیری نگرانی در گروه های

مورد مطالعه.................................... 75

جدول 4-5- میانگین و انحراف معیار احساس تنهایی در گروه های مورد مطالعه......................................... 75

جدول 4-6- نتایج آزمون لوین جهت تعیین برابری واریانس ها  76

جدول 4-7- نتایج آزمون تحلیل واریانس  چندمتغیره (manova) 76

جدول 4-8- نتایج آزمون لوین جهت تعیین برابری واریانس ها  77

جدول 4-9- نتایج آزمون تحلیل واریانس  چندمتغیره (manova) 77

جدول 4-10- نتایج آزمون لوین جهت تعیین برابری واریانس ها 77

جدول 4-11- نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (manova) 78

جدول 4-12- نتایج آزمون لوین جهت تعیین برابری واریانس ها 78

جدول 4-13- نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (manova) 79

جدول 4-14- نتایج آزمون لوین جهت تعیین برابری واریانس ها 79

جدول 4-15- نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (manova) 79

چکیده

هدف پژوهش مقایسه استرس ادراک شده، نگرانی و احساس تنهایی در مبتلایان سرطان پستان و افراد عادی می­باشد. این پژوهش از نوع علّی- مقایسه­ای است. جامعه آماری این پژوهش جامعه آماری پژوهش شامل كلیه بیماران مبتلا به سرطان پستان بستری در بیمارستان­های شهر تبریز در نیمسال اول 1393 می­باشد. روش نمونه‌گیری این پژوهش به صورت در دسترس بود. بدین صورت که تعداد 50 نفر از افراد مبتلا به سرطان پستان و نیز تعداد 50 افراد عادی انتخاب شد. برای جمع آوری داده­ها، از پرسشنامه نگرانی پن استیت، مقیاس استرس ادراك شده (كوهن وهمكاران) و فرم كوتاه شدة مقیاس احساس تنهایی اجتماعی- عاطفی بزرگسالان (دی توماس و همکاران) استفاده شد. داده‌های پژوهش با آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد میانگین استرس ادراك شده مثبت در مبتلایان به سرطان پستان كمتر و میانگین استرس ادراك شده منفی در این بیماران بیشتر از افراد عادی است. همچنین میانگین شدت نگرانی، كنترل ناپذیری نگرانی و احساس تنهایی در مبتلایان به سرطان پستان بیشتر از افراد عادی است. در نتیجه می توان بیان کرد استرس ادارک شده، نگرانی و احساس تنهایی از جمله متغیرهای منفی تاثیر گذار در افراد مبتلا به سرطان پستان بوده و نیازمند توجه خانواده ها، مسئولان، انجمن بیماران سرطانی و ... جهت کمک به افزایش ادراک مثبت از استرس، کاهش استرس منفی، نگرانی و احساس تنهایی در این بیماران می باشند.

کلمات کلیدی: استرس ادراک شده، نگرانی، احساس تنهایی، سرطان پستان.

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

برچسب ها : مقایسه استرس ادراک شده نگرانی و تنهایی در مبتلایان سرطان پستان و افراد عادی , مقایسه استرس ادراک شده نگرانی و تنهایی در مبتلایان سرطان پستان و افراد عادی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر